top of page
  • Writer's pictureOrly Oroca

סמלי הארץ בתכשיטים

Updated: Nov 8, 2021

במובן פסיכולוגי או פילוסופי, התפיסה של בני האדם מיוצגת באמצעות סמלים. בהתאם לכך, הסמלים הם יסוד חשוב ביותר של החשיבה האנושית.

סמל אמור להעביר באמצעות קווים ציוריים את תוכנה של מסורת מסוימת, באופן אינטואיטיבי. המסר עובר בדרך ההברקה וההארה ולא בהסבר הגיוני.


לבני האדם יש יכולת מופלאה להסתכל על ציור פשוט יחסית ולא מורכב ולהבין את כל עולם התוכן המודע והתת-מודע שמסתתר מאחוריו.

סמל הוא ייצוג של מושג כלשהו, כמו רעיון, חפץ, איכות ועוד. הסמל מקבל משמעות מעבר לזו הקיימת בו כשלעצמו.


ניקח לדוגמא את סמל עץ הדקל

פריו של עץ הדקל - התמר, הינו אחד משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל. כפי שנאמר:

"מה התמרה אין בה פסולת, אלא תמרים לאכילה, ולולבים להלל, חרֻיות [כפות] לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסנים לכברה, שפעת קורות לקרות בהם את הבית..." (בראשית רבא, מא, א).


שיבת התמר לארץ ישראל מסמלת את ההתחדשות הציונית.


מהפירות שהתברכה בהם הארץ, התמר מופיע גם בארבעת המינים וגם בשבעת המינים בשם "ודבש".


בנצרות:

מקובל לקשט את הכנסיות בכפות תמרים ביום ראשון החל שבוע לפני יום ראשון של הפסחא, אמונה שכך נתקבל ישו על ידי תושבי ירושלים ימים לפני שנצלב.

ברפואה העממית:

מקובל שפרי התמר יעיל כנגד אין-אונות ואנמיה, ואבקה שנוצרה מכתישת זרעים קלויים של התמר יעילה לריפוי פצעים ולהפסקת דימום מהאף.

הדקל במצרים העתיקה:

האמינו שלפרי הדקל יש סגולות מרחיקות לכת: הם נהגו לקבור את מתיהם עם שמן דקלים על מנת להקל על מעברם לעולם הבא. על פי המיתולוגיה המצרית, רע אל השמש נולד כשבפיו חרצן של פרי הדקל, ולכן נשות מצרים העתיקה נהגו ללבוש מחרוזות מחרצני הדקל והאמינו שבכך יזכו לחיי נצח בעולם הבא.


פרי תמר באשר הוא, עובר בשלבי התפתחותו את מצב הלחות הבשרנית ולאחריו את ההתייבשות וההצטמקות, כשם שקיים מעבר בחיי אדם מילדות ונערוּת לבגרות וזִקנה.


הזנים הלחים (ברהי, חיאני) ואלה היבשים (זהידי, זאחלווי, חלאווי, חדראווי, דקל נוּר, מג'וּל, ועוד) נבדלים בטעמם, בצורתם ובחיי המדף שלהם.

יחד עם זאת, כולם מתפתחים במסלול הטבעי של בוסר, בוחל (לח) וצמל (יבש).


מוזמנים לרכוש תכשיט עם סמלים עתיקים שמלווים את התודעה שלנו מאות ואלפי שנים.

בואו להתרשם ממגוון תכשיטים עם הטבעה ביניהם גם טבעות חותם בסטודיו אורוקא בעכו העתיקה או,

לרכישה אונליין https://bit.ly/2Knlubq
444 views0 comments
bottom of page