top of page
  • Writer's pictureOrly Oroca

ארץ ושמיים במגן-דוד

Updated: Jan 16, 2021"..למלכות בית דוד היה מגן של ששה קצוות להורות שיש לה אחיזה במידת מלכות ומקבל שפע מן ששה קצוות". (רבי אברהם חיים כהן זצ"ל, לפני למעלה מ-250 שנה)המגן דוד מעביר את השפע מהעולמות הרוחניים לתוך העולם הגשמי.

מבחינה גיאומטרית הוא בנוי משני משולשים עם שני קווים מאוזנים.

הקו העליון מסמל עולמות עליונים והבסיס התחתון עולם גשמי, העולם שלנו.


אדם פועל בעולם הזה-->

הוא משפיע בעולמות עליונים-->

התוצאה יורדת למטה לעולם שלנו.


יש את הגוף הגשמי בקו התחתון, אבל הפעילות שלנו עולה ומשפיעה ביקומים העליונים ואז חוזר למטה לעולם הזה.


כל האותיות מסתתרות במגן דוד

בספר היצירה, שקדם לזוהר מתואר סוד האותיות.

כל הבריאה מורכבת מאותיות, 22 כוחות שהוטמנו בתבנית שנקראת אות.

צירוף כל האותיות זה למעשה כל מה שיש בעולם!

זה מסביר למה יש משמעות לאותיות בשמו של אדם. שמו של אדם הוא צינורות השפע שלו.

לדוגמא:

האות ש- יש לה שלוש שיניים, שלהבות אש , אדם עם ש בשמו- קשור לשינויים, ליכולת להפעיל מערכות.

האות ע- כח הראיה יש לה שתי עיניים. האיבר עין קרוי על שם האות. לפי הנאמר:"לא יתור לבבכם אחרי עיניכם". העין מסוכנת- עלולה לגרום לקנאה, לראות מה שלא צריך. אפשר להגיע לעניות מהעין.

האות פ- כח הפתיחה שיש בעולם. הפתח המרכזי אצל אדם נקרא פה.

במילה פריחה- יש את כח הפתיחה. גם במילה קופסא .


לכבוד יום העצמאות יצרתי תליון מגן-דוד מרוקע וגלמי בעבודת-יד ושילבתי עם שני פסי מתכת.

רוצים להכין את המגן-דוד שלכם? מוזמנים לתאם עמי ולהגיע לסטודיו בעכו העתיקה לחוויה קסומה.Comments


bottom of page